Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Sekretariat
Magdalena Magnuszewska
Budynek: 34, pokój: 3/41
Telefon: 22 59 37 222, email: magdalena_magnuszewska@sggw.pl