Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Doktorant
Mgr Dominik Sieradzki
Budynek: 34, pokój: 3/44A
Telefon: , email: dominik_sieradzki@sggw.pl