Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Biometrii
Dr Joanna Ukalska
Budynek: 37, pokój: 2/120
Telefon: 22 59 37 262, email: joanna_ukalska@sggw.pl