Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki
Dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Budynek: 34, pokój: 3/42A
Telefon: 22 59 37 320, email: monika_zielinska_sitkiewicz@sggw.pl