Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki
Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
Kierownik Zakładu
Budynek: 34, pokój: 3/46
Telefon: 22 59 37 240, email: wojciech_zielinski@sggw.pl
http://wojtek.zielinski.statystyka.info