Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Inżynierii Finansowej
Dr Dorota Żebrowska-Suchodolska
Budynek: 34, pokój: 3/42B
Telefon: 22 59 37 254, email: dorota_zebrowska_suchodolska@sggw.pl