Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr inż. Luiza Ochnio
Budynek: 34, pokój: 3/50
Telefon: 22 59 37 253, email: luiza_ochnio@sggw.pl