Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Doktorant
Mgr Iga Lisicka
Budynek: , pokój: 3/44A
Telefon: 22 59 37 226, email: iga.lisicka@gmail.com