Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Doktorant
Mgr Tomasz Śmiałowski
Budynek: 34, pokój:
Telefon: , email: tomasz_smialowski@sggw.pl