Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
Budynek: 34, pokój: 3/48
Telefon: 22 59 37 230, email: boleslaw_borkowski@sggw.pl