Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Inżynierii Finansowej
Dr Mariola Chrzanowska
Kierownik Zakładu
Budynek: 34, pokój: 3/42B
Telefon: 22 59 37 255, email: mariola_chrzanowska@sggw.pl