Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr hab. Hanna Dudek, profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 34, pokój: 3/47
Telefon: 22 59 37 220, email: hanna_dudek@sggw.pl