Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Biometrii
Dr Paweł Jankowski
Kierownik Zakładu
Budynek: 34, pokój: 3/51
Telefon: 22 59 37 312, email: pawel_jankowski@sggw.pl