Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Inżynierii Finansowej
Dr Krzysztof Kompa
Budynek: 34, pokój: 3/42B
Telefon: 22 59 37 251, email: krzysztof_kompa@sggw.pl