Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr Grzegorz Koszela
Budynek: 34, pokój: 3/50
Telefon: 22 59 37 253, email: grzegorz_koszela@sggw.pl