Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr Jolanta Kotlarska
Budynek: 34, pokój: 3/44A
Telefon: 22 59 37 225, email: jolanta_kotlarska@sggw.pl