Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr hab. Monika Krawiec
Budynek: 34, pokój: 3/44A
Telefon: 22 59 37 226, email: monika_krawiec@sggw.pl