Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii
Dr hab. Joanna Landmesser
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
Budynek: 34, pokój: 3/60
Telefon: 22 59 37 227, email: joanna_landmesser@sggw.pl